Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er på Moster skule fylgjande dagar skuleåret 2020/2021:

Måndag, tysdag, torsdag og fredag frå kl. 08.30 - 11.30

Helsesjukepleiar

Anette Alvsvåg Kallevåg

Telefon: 476 39 435

E-post: anette.kallevag@bomlo.kommune.no

Helsesjukepleiar 

Hanne Berit Habbestad

Telefon: 900 83 506

E-post: hanne.berit.habbestad@bomlo.kommune.no

 

Kva er skulehelsetenesta?

  • skulehelsetenesta driv helsefremjande og førebyggjande arbeid for barn og unge og arbeider saman med skulen og andre for at skulemiljøet er godt
  • er tilgjengelege for elevane, føresette og skulen på område som angår helse og trivsel
  • legg til rette for samtalar, individuelt og i grupper, for å bevisstgjera eleven på korleis ta vare på eiga helse, fysisk, psykisk og sosialt
  • kartlegg helsa og trivselen til eleven
  • medverkar til løysing av vanskar som måtte komma fram, saman med eleven, føresette, skulepersonell og andre i hjelpeapparatet
  • følgjer opp vaksinasjonsprogrammet 
Til toppen