SFO - skulefritidsordninga

Skulefritidsordninga er eit omsorgs- og fritidstilbud for elevar i 1.-4 klasse, der ein legg vekt på utfalding, leik, kulturaktivitetar og sosial læring. Funksjonshemma barn kan delta opp til 7. klasse. Det er omlag 65 elevar på SFO på Svortland skule. 

Svortland SFO har ope i feriar og fridagar, då kan elevar frå andre skular i kommunen også søkje om plass. SFO er stengt i juli månad.

Kontakt oss

Skulen: 53 42 37 00

SFO: 977 28 069

Meldingar til SFO via SchoolLink app

Send e-post til avdelingsleiar SFO, Eli Meling

Opningstid

Morgon: kl. 07.00 - 08.30

Ettermiddag: kl. 13.15 - 16.00

Korleis få plass

For å få plass på SFO må ein sende inn søknad for kvart skuleår. Søknadsfristen er 15.mai. Det er to månaders oppseiingstid av SFO-plass. Dette gjeld også reduksjon av plassen. 

Søk om SFO plass (PDF, 413 kB)

Tilsette:

 • Eli Meling, avdelingsleiar
 • Tatiana Farestveit
 • Reham Alhendi
 • Linn Cecilie Hallaråker
 • Linda Madsen Helvik
 • Janne Hollund
 • Elisabeth Kvelland
 • Arezoo Muzaffari
 • Tone Legøy Nordtun
 • Marianne Fylkesnes Nysten
 • Liv Olson Schei
 • Ellen Sjøvoll
 • Marlena Swiergie
 • Marit Kristin Særsten
 • Signy Seim Tverborgvik
 • Bertine Waage Horn (lærling)

Søknad om redusert foreldrebetaling (PDF, 449 kB)

Til toppen