Skulerute

Første skuledag etter sommarferien er torsdag 15. august 2024.

Elevane byrjar til vanleg tid om morgonen. Skuletidene finn ein på den einskilde skule sine nettsider. SFO opnar òg til vanleg tid denne dagen.

Skulerute 2024/2025

Skulestart: torsdag 15.08.

Haustferie: 07.-11.10.

Fridag: 01.11.

Juleferie: 21.12.-01.01. 

Fridag: 31.01.

Vinterferie: 24.-28.02.

Fridag. 21.03.

Påskeferie: 14.04.-21.04.

Fridagar: 01.05 og 02.05.

Fridagar: 29.05 og 30.05.

Fridag. 09.06.

Siste skuledag før sommarferie: 20.06.

Til toppen