Følgjeprov (ledsagerbevis)

Eit følgjeprov gir deg rett til å ha med ein følgjeperson (ledsager) til dømes på kino, i symjehallen eller på bussen. Følgjepersonen slepp å betale for biletten sin.

Kven kan få tilbodet?

Du kan søkje om følgjeprov dersom du har ei funksjonsnedsetting som gjer at du treng følgje.

Kva er følgjeprov?

Følgjeprov er eit kort som viser at du treng følgjeperson. Du bestemmer sjølv kven som skal vere følgjeperson. Det treng ikkje vere same person kvar gong.

Følgjeprov er personleg, med bilete og underskrift. Det står på kortet kor lenge det er gyldig.

Kva kostar det?

Følgjeprov er gratis. På arrangement eller offentleg transport kjøper du billett til ordinær pris, men får ta med deg ein følgeperson gratis der følgeprov vert akseptert.

Kor kan du få meir informasjon?

Har du spørsmål eller treng hjelp til å fylla ut søknaden? Ring oss på telefon 53 42 34 70.

Søknadsskjema finn du her: (PDF, 406 kB)

Send søknad til:

Bømlo kommune
Tenestekontoret
Leirdalen 25
5430 Bremnes

Kor kan du få meir informasjon?

Til toppen