Helsenorge - di helse på nett

Bømlo kommune legg til rette for at du som innbyggjar enkelt og digitalt kan kommunisere trygt med helsetenestene våre. 

Helse- og omsorgstenestene har brukt Helsenorge-løysinga Digihelse sidan 2018.  Alle legekontora våre nyttar Helsenorge til timebestilling og kommunikasjon etter at legetenesta vart heilkommunal i år. Helsestasjonen startar opp med løysinga DigiHelsestasjon i haust.

Til toppen