Tiltak for heimebuande personar med demens og deira pårørande

Denne sida gir deg ein oversikt over kva tilbod som finnes til heimebuande personar med demens, og kven som forvaltar kva i kommunen og andre sentrale samarbeidspartar.

Tenestekontoret 

Tenestekontoret har tilbod om demenskoordinator, hukommelsesteam og støttekontakt.

Heimetenesta

Heimetenesta organiserer fylgjande tiltak på bakgrunn av vedtak om tenester

Institusjon

På institusjon kan ein få tilbod om opphald for kort- og langtid og avlasting.

Frivillige og nyttig informasjon

Til toppen