Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er ein fagperson du kan ta kontakt med i alle fasar av kreftsjukdomen. Kreftkoordinator i kommunen er eit lågterskeltilbod for pasientar, pårørande, helsepersonell og andre som treng det.

Kva gjer en kreftkoordinator?

  • Gjev støtte, råd og vegleiing til deg som har kreft og til dine pårørande.
  • Koordinerer og hjelper å leggje til rette kvardagen for kreftsjuke og pårørande på ein best mogleg måte.
  • Gjev informasjon om tilbod og tenestter i og utanfor kommunen.
  • Samarbeidar om tilbod og tenester i og utanfor kommunen.
  • Sørger for oppfølging av barn og unge som pårørande. 

Kven kan ta kontakt?

Alle som har eller har hatt kreft og deira pårørande

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Ta gjerne kontakt

Kreftkoordinator

Hanne Stokka (vikariat for Natalie Ersland)

Telefon: 53 42 34 73

Mobil: 908 59 944

Send e-post

Kontortid på Tenestekontoret, måndag-fredag, kl. 08.00-15.00

Kurs - Trening etter gjennomgått kreftbehandling (PDF, 4 MB)

Til toppen