Krisesentertilbod for Bømlo kommune 

Krisesenteret er eit tilbod til deg som er utsett for vald eller overgrep frå ein partnar, familie eller andre du har eit nært forhald til.

Krisesenteret for vår kommune er Krisesenter Vest.
Du vil finne meir informasjon her.

Information in other languages: Languages - Dinutvei.no

Du treng ikkje å vere i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Senteret tilbyr:

  • Ein trygg, mellombels stad å bu – eller dagtilbod om du heller vil
  • Vern, tryggleik, råd og rettleiing

Absolutt alle kan kontakta krisesenteret, kva tid som helst, uansett kjønn og alder. Du kan også ta med borna dine på krisesenteret.

  • Krisesenteret har døgnåpen vakttelefon
  • Det er gratis å få hjelp og gratis å bu på krisesenteret 
  • Du treng ingen tilvising eller timeavtale for å kontakta senteret

Kontaktinformasjon til Krisesenter Vest

Telefon Stord - 53 41 12 12    Telefon Haugesund - 52 72 98 84

Opningstider: heile døgnet 

E-post: post@krisesentervest.no

Nettside til Krisesenter Vest

Meir informasjon om nasjonale hjelpetilbod finn du her:

Infofilm fra Krisesentersekretariatet

VO-linjen - 116 066

Din utvei

Til toppen