Kontaktinformasjon Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus tilbyr bistand til vaksne med behov for hjelp i kortare eller lengre periodar. 

Besøksadresse: 
Bøtun 3, 5430 Bremnes

E-postadresse: postmottak@bomlo.kommune.no

Verksemdsleiar

Synnøve Sørvik (Psykisk helse og rus)

Mobil: 986 62 884

E-post: Send epost

Avdelingsleiar
Bente Martens ( Nyving møteplass og aktivitetstilbod/miljøtenesta)

Mobil: 479 77 804 ​​​​​​

E-post: Send epost

Avdelingsleiar
Ann-Elisabeth Haldorsen (rustenesta/ psykisk helse)

Mobil: 936 55 289

E-post: Send e-post

Til toppen