Aktivitetsmidlar

Støtte til arrangement/aktivitet for lag og organisasjonar i Bømlo kommune

Ein kan søkje om aktivitetsmidlar to gonger i året. Søknadsfristane er:

  • 01.04
  • 01.10

Søknaden må innehalda informasjon om aktiviteten/arrangementet, tid for gjennomføring, målgruppe samt budsjett med forventa inntekter og utgifter. Søknadane blir handsama politisk.

Søk om aktivitetsmidlar

Retningslinjer for aktivitetsmidlar (PDF, 104 kB)

Til toppen