Kulturstipend

Bømlo kommune deler annakvart år (partalsår) ut kulturstipend til personar heimehøyrande i Bømlo kommune.

Kulturstipendet blir gitt til den eller dei som viser særlege evner innanfor musikk, idrett eller kunst, eller som legg ned eit stort arbeid innanfor kulturlivet elles.

Stipendet er meint som ei spore til vidare innsats for å kunne halda fram med å utvikla seg innanfor sitt område.

Søknadsfristen er 01. november.

Søknadsskjema kulturstipend

Retningslinjer kulturstipend (DOCX, 47 kB)

Til toppen