Gytebekkar - sjøaure

Det er 31 registrerte gytebekkar for sjøaure i Bømlo

Bømlo Jakt- og Fiskelag registrerte i 2010 - 2011 alle potensielle gytebekkar for sjøaure i Bømlo kommune. Målsettinga var å få meir merksemd på gytebekkane. Auka merksemd og kunnskap vil gjera det lettare å sikra bekkane mot nedbygging. 

Gytebekkane er ein stor ressurs  for produksjonen av sjøaure. Lukking av bekkane vil kunna bli vandringshinder for fisken. 

Les rapport om sjøaure her.

Til toppen