NAV Bømlo

Me har ope for "drop-in" i publikumsmottaket måndag, onsdag og fredag kl 10-14. 

Me har ope måndag til fredag for avtalar.

Grunna covid-19 held vi største delen av samtalar over telefon- eller videomøter. Dersom du har behov for fysisk møte får du tilbod om det.

NAV har ope heile døgnet på www.nav.no Her kan du logge deg inn og sjå status og dialog i di sak, skrive til NAV, be om avtale med din rettleiar eller søkje om stønad.

Du kan søkje digitalt om økonomisk sosialstønad. Dersom du er i ein akuttsituasjon og ikkje har pengar til det mest naudsynte ber me deg om å kontakte oss slik at me kan prioritere din søknad. 

  • Du kan kontakte oss via Kundesenteret som vil sette deg over til ein tilgjengeleg rettleiar på NAV-kontoret. 
  • Du kan og møte på NAV-kontoret i opningstida for "drop-in".

 

Kundesenteret (tlf 55 55 33 33) har opningstid på telefon kvardagar klokka 09:00 -15:00.
 


 

Framside av NAV-kontor på Svortland. Foto. - Klikk for stort bilete Bømlo kommune  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kva kan NAV Bømlo hjelpa deg med?   


Kontoradresse:
NAV Bømlo
Kulturhusvegen 19
5430 Bremnes

Postadresse:
Postboks 83, 5445 BREMNES
E-post: Send e-post 

Leiar: 
Elisabeth Haugen
Telefon: 55 55 33 33
Mobiltelefon: 911 25 279
E-post: Send e-post

NAV Bømlo- kontorinformasjon

Til toppen