NAV Bømlo

Sommartid veke 17, 28, 29, 30 og 31 (frå 4. juli t.o.m 5. august)

 

Opningstider i mottaket er:

  • Måndag ope frå kl 10-12
  • Onsdag ope frå kl 10-12
  • Fredag ope frå kl 10-12

 

Opningstider NAV Bømlo
Måndag kl. 10.00-14.00 Avtalte brukarmøter kl. 09.00-15.00
Tysdag Avtalte brukarmøter kl. 09.00-15.00
Onsdag kl. 10.00-12.00 Avtale brukarmøter kl.09.00-15.00
Torsdag Avtalte brukarmøter kl. 09.00-15.00
Fredag kl. 10.00-14.00 Avtalte brukarmøter kl. 09.00-15.00

NAV har ope heile døgnet på www.nav.no Her kan du logge deg inn og sjå status og dialog i di sak, skrive til NAV, be om avtale med din rettleiar eller søkje om stønad.

Du kan søkje digitalt om økonomisk sosialstønad. Dersom du er i ein akuttsituasjon og ikkje har pengar til det mest naudsynte ber me deg om å kontakte oss slik at me kan prioritere din søknad. 

  • Du kan kontakte oss via Kundesenteret som vil sette deg over til ein tilgjengeleg rettleiar på NAV-kontoret.
  • Du kan og møte på NAV-kontoret i opningstida for "drop-in".

Kundesenteret (tlf 55 55 33 33) har opningstid på telefon kvardagar klokka 09:00 -15:00.
 

Bømlo kommune  

 

 

 

 

 

 

 

Kva kan NAV Bømlo hjelpa deg med?   

Kontaktinformasjon NAV

Til toppen