NAV Bømlo

Våre opningstider

Opningstider NAV Bømlo
Måndag kl. 10.00-14.00 Avtalte brukarmøter kl. 09.00-15.00
Tysdag Avtalte brukarmøter kl. 09.00-15.00
Onsdag kl. 10.00-12.00 Avtale brukarmøter kl. 09.00-15.00
Torsdag Avtalte brukarmøter kl. 09.00-15.00
Fredag kl. 10.00-14.00 Avtalte brukarmøter kl. 09.00-15.00

NAV har ope heile døgnet på www.nav.no Her kan du logge deg inn og sjå status og dialog i di sak, skrive til NAV, be om avtale med din rettleiar eller søkje om stønad.

Du kan søkje digitalt om økonomisk sosialstønad. Dersom du er i ein akuttsituasjon og ikkje har pengar til det mest naudsynte ber me deg om å kontakte oss slik at me kan prioritere din søknad. 

  • Du kan kontakte oss via Kundesenteret som vil sette deg over til ein tilgjengeleg rettleiar på NAV-kontoret.
  • Du kan og møte på NAV-kontoret i opningstida for "drop-in".

Kundesenteret 55 55 33 33 har opningstid på telefon kvardagar klokka 09.00-15.00. 

tre etasjes bygning med nav skilt på - Klikk for stort bileteNAV Bømlo finn du i Kulturhusvegen 19, vis a vis Bømlo kulturhus. Bømlo kommune

Kva kan NAV Bømlo hjelpa deg med?   

Basen
Basen er eit tilbod til deg som har behov for arbeidstrening eller arbeidsretta aktivitet i påvente av arbeid. Du kan vera mottakar av dagpengar, økonomisk sosialstønad, tiltakspengar eller ha anna kontakt med NAV.

Send e-post Basen

Kontaktperson 
Joan Toftegaard Hansen, avdelingsleiar
Tlf. 948 50 718
Send e-post

Til toppen