Feil eller manglar ved veglys

Feil ved veglys kan meldast til Finnås Kraftlag utanom Brandasundsområdet. Dette skal meldast til Haugaland kraft

Kommunen har driftsansvar for veglys langs kommunal veg, ved offentlege bygg og andre kommunale anlegg.

Bømlo Kraftnett AS vedlikeheld det offentlege veglysnettet i Bømlo kommune med unnatak av Brandasund og lysa langs dei nye vegstrekka i Bømlopakken. I Kvernenes - Brandasundsområdet er det Haugaland Kraft som utfører det praktiske vedlikehaldet.

Hvis du vil melda i frå om defekte gatelys kan du gjera dette her:  

Send feilmelding om slokna gatelys Bømlo - Finnås Kraftlag

Slokna gatelys - Haugaland Kraft - Kvernenes-Brandasund

Nye fylkesvegar

Statens vegvesen har ansvar for veglys på nye fylkesvegar (Bømlo-pakken). Feil på desse lysa må rapporterast via fylket si side:

Meld frå om feil på veglys - Vestland fylkeskommune

Til toppen