Feil eller manglar ved veglys

Feil ved veglys kan meldast til Finnås Kraftlag utanom Brandasundsområdet. Dette skal meldast til Haugaland kraft

Kommunen har driftsansvar for veglys langs kommunal veg, ved offentlege bygg og andre kommunale anlegg.

Finnås Kraftlag har ansvar for vedlikehald av kommunale gatelys i heile kommunen, utanom Kvernenes-Brandasundsområdet. I Kvernenes - Brandasundsområdet er det Haugaland Kraft som utfører det praktiske vedlikehaldet.

Hvis du vil melda i frå om defekte gatelys kan du gjera dette her:  

Slokna gatelys Bømlo - Finnås Kraftlag

Slokna gatelys - Haugaland Kraft - Kvernenes-Brandasund

Til toppen