Vegvedlikehald og vinterberedskap

Bømlo kommune si driftsavdeling, Teknisk drift, har ansvaret for drift og vedlikehald av dei kommunale vegane. Vestland fylkeskommune har ansvar for vedlikehald av fylkesvegane.  

Snøbrøyting og strøing

Me har kommunal beredskap for brøyting og strøing av kommunale vegar, parkeringsplassar og areal rundt kommunale bygg i månadane november til mars. Me tek ikkje på oss brøyting eller strøing av private vegar.

Kontakt kvardagar frå kl. 07.00-15.00:  Mobil 941 07 581

Kontakt etter kl. 15.00 og i helger: Vakttelefon 913 30 814

Spørsmål om riks- og fylkesvegar rettast til Statens vegvesen - telefon 175

Kommunen er delt inn i 8 vegroder: 

  • Bremnes - Katla - Hiskjo - Stokkabekkvegen
  • Foldrøyhamn - Innvær
  • Rubbestadneset - Rolfsnes
  • Langevåg - Holme
  • Ådnanes - Gilje - Alvsvåg
  • Åreid - Finnås - Grutle
  • Moster - Håvik - Siggjarvåg
  • Espevær

Den første vegroda (Bremnes), vert drifta med eigne mannskap i særskilt vaktordning, medan dei sju siste vert drifta etter kontrakt med sjølvstendige entreprenørar.

Kart over kommunale brøyteroder (PDF, 3 MB)

Gratis strøsand for pensjonistar

Bømlo kommune tilbyr gratis strøsand for pensjonistar. Du kan henta strøsand på tilvist stad i Hollundsdalen 59, i strøsand-kassar på Rubbestadneset ved torgplassen, på Moster ved Teiglandshagen, ved Joker Finnås, ved bedehuset i Langevåg eller på Espevær. 

Vakttelefonar snøbrøyting og strøing:

Vinterberedskap
Kontakt Område/rode Telefonnummer
Teknisk drift Bremnes -Goddo/Brandasund-Hiskjo-Stokkabekkvegen-kommunale gangstier 913 30 814
Kontraktør Innvær-Rubbestadneset-Rolfsnes 917 48 806
Kontraktør Foldrøyhamn-Mækjebakken 404 01 968
Kontraktør Langevåg-Holme 404 01 968
Kontraktør Ådnanes–Gilje-Alvsvåg 993 89 776
Kontraktør Åreid-Finnås-Grutle 993 89 776
Kontraktør Moster-Håvik-Siggjarvåg 917 84 412
Kontraktør Espevær 404 68 020
Leiar teknisk drift 953 64 698
Brannvakt Bømlo 958 48 007
Brann 110 - sentral Sør-Vest ring 110 eller 519 18 520

 

Til toppen