Veglys

Veglys er ein del av det kommunale veganlegget.  

Kommunen har driftsansvar for veglys langs kommunal veg, ved offentlege bygg og andre kommunale anlegg.

Finnås Kraftlag har ansvar for vedlikehald av kommunale gatelys i heile kommunen, utanom Kvernenes-Brandasundsområdet. I Kvernenes - Brandasundsområdet er det Haugaland Kraft som utfører det praktiske vedlikehaldet.

Hvis du vil melda i frå om defekte gatelys kan du gjera dette her:  

Meld inn slokna gatelys Bømlo - Finnås Kraftlag

Meld inn slokna gatelys - Haugaland Kraft - Kvernenes-Brandasund

Til toppen