Kunnskapsgrunnlag med tilflyttarstrategi og folkehelse

Kunnskapsgrunnlag er statistikk, fakta og faglege vurderingar. Dette kan til dømes vere oversynsdokument for folkehelse (lovpålagt), statistikk, utgreiingar, fagnotat, rapportar, kartleggjingar, moglegheitsstudier med meire.  

Bømlo i dag - eit samfunn i endring 2023-2034 (PDF, 8 MB) - med vedlegg Oppvekst og levevilkår - ungdom

Filmsnutt - kunnskapsgrunnlaget kort forklart

Les også om Tilflyttarstrategien utarbeida av LÉVA Urban Design for Bømlo Næringsråd

hefter illustrert med skogsveg og symjebasseng - Klikk for stort bileteStatus og hovudutfordringar 2023-2034 i Bømlo kommune. Bømlo kommune
Til toppen