Vakttelefon og Brannførebyggjar/feiar

Vakttelefon 958 48 007                                                    

Brannførebyggjar/feiar 917 14 199                      

Melding om overnatting og/eller arrangement

Dersom du skal bruka bygg til overnatting og lokalet ikkje er bygd for slik bruk må du melda frå til brannvernet om dette. Dette kan vera i skular, barnehagar, forsamlingsbygg eller andre bygningar. 

Melding om overnatting og/eller arrangement må sendast brannvernet på førehand. Me ynskjer slik melding to veker før sjølve overnattinga/arrangementet. 

Melding om overnatting (DOCX, 78 kB)

Meldinga kan også sendast på e-post

Det vert normalt ikkje sendt svar på meldinga, men i nokre høve kan me be om meir informasjon. Det er alltid arrangøren som står ansvarleg for tryggleiken ved overnattinga. Ansvarshavande må gjera ei vurdering av kva uønska hendingar som kan oppstå, og kva tiltak dei krev. 

Har du spørsmål?

Ove Halleraker
brannsjef
E-post
Mobil 41 56 11 44
Frode Sagvaag
beredskapsleiar
E-post
Mobil 97 58 82 82
Til toppen