Vakttelefon

958 48 007            

Melding om overnatting og/eller arrangement

Dersom du skal bruka bygg til overnatting og lokalet ikkje er bygd for slik bruk må du melda frå til brannvernet om dette. Dette kan vera i skular, barnehagar, forsamlingsbygg eller andre bygningar. 

Medling om overnatting og/eller arrangement må sendast brannvernet på førehand. Me ynskjer slik melding to veker før sjølve overnattinga/arrangementet. 

Melding om overnatting (DOCX, 78 kB)

Meldinga kan også sendast på e-post

Det vert normalt ikkje sendt svar på meldinga, men i nokre høve kan me be om meir informasjon. Det er alltid arrangøren som står ansvarleg for tryggleiken ved overnattinga. Ansvarshavande må gjera ei vurdering av kva uønska hendingar som kan oppstå, og kva tiltak dei krev. 

Har du spørsmål?

Ove Halleraker
brannsjef
E-post
Telefon 53 42 31 24
Mobil 415 61 144
Frode Sagvaag
beredskapsleiar
E-post
Mobil 975 88 282
Til toppen