Hjelpemidlar frå hjelpemiddellageret

Har du nedsett funksjonsevne kan du låne eit hjelpemiddel som kan gje deg betre funksjon, eller  kompensera for tapt funksjon. Det fins ulike typar hjelpemidlar, som til dømes rullestol, toalettforhøgar, rullator og ulike typar velferdsteknologiske løysingar.

Kven kan få tilbodet?

Dersom du har nedsett funksjonsevne på grunn av skade eller sjukdom, kan du låna hjelpemiddel for ein kortare eller lengre periode.

Korleis tek du kontakt?

Du kan sende mail til hjelpemiddellageret; hjelpemiddel@bomlo.kommune.no. Me svarar stort sett innan 1-2 verkedagar.

Elles er hjelpemiddellageret bemanna:

Måndagar kl 9 - 11.30

Torsdagar kl 9 - 11.30

Du kan då kome innom eller ringe på tlf 53 42 31 88.

Utanom opningstida kan du leggje att beskjed på telefonsvaren.

Dørene til hjelpemiddellageret er opne til kl 17.00 for henting eller levering etter avtale.

Adresse: Beinahaugsvegen 4. NB: Reservert parkeringsplass for gjester

Kortvarig utlån:

Dersom du har eit kortvarig behov for enklare hjelpemiddel, kan du  låna dette av hjelpemiddellageret i Bømlo kommune. Det kan vera hjelpemiddel som m.a. rullestol, toalettforhøyar, dusjstol og rullator.

Langvarig utlån:

Dersom du har varig behov for lån av hjelpemiddel, kan du søkje om dette frå NAV Hjelpemiddelsentral. 

Ved behov for langvarig lån, kan du ta kontakt med Ergo- og fysioterapitenesta. Fysioterapeut eller ergoterapeut vil då hjelpa deg med å finna ut kva hjelpemiddel du treng, og hjelper deg med å søka til NAV Hjelpemiddelsentral.

Tilrettelegging og hjelpemiddel ved synsproblem og ved samansette hørselproblem, tek ein kontakt direkte med SAPT i Bergen: Bergen kommune - Syns- og audiopedagogisk tjeneste (SAPT)

Tilbakelevering:

Alle hjelpemidla som er lånt frå hjelpemiddellageret eller NAV hjelpemiddelsentral skal leverast tilbake når du ikkje lenger har behov for dei. Hjelpemiddelet skal reingjerast før du leverer det. Derosm du treng hjelp til henting, levering eller demontering, kan du ta kontakt med hjelpemiddellageret.

Hjelpemiddel som kan kjøpast:

Hjelpemiddellageret sel gripetang, støttehandtak og strømpepåtrekkjar. Dette får du òg kjøpt på apoteket. Vi sel ikkje krykker, urinflaske og broddar, dette får du kjøpt på apoteket.

Akutt behov for reperasjon av hjelpemiddel

Ved akutt behov for reperasjon av hjelpemiddel frå NAV Hjelpemiddelsentral, kan du ringa vakttelefonen til NAV Hjelpemiddelsentral
407 02 812 / 992 02 355

satelittkart over leirdalen - Klikk for stort bileteBlå etikett syner inngang til Hjelpemiddellageret. Google maps

 

Kort film om hjelpemiddel frå NAV Hjelpemiddelsentral

Til toppen