Vern mot smittsame sjukdomar

Bømlo kommune skal verne befolkninga mot smittsame sjukdomar. Smittevernplanen skal sikre rask og korrekt varsling, og skal kunne nyttast som eit arbeidsreiskap i ein smittesituasjon.

Informasjon og råd om korleis folk skal opptre for ikkje å bli smitta må vere enkel og eintydig. Det same må råd til dei som trur dei kan bli smitta. På denne sida vil difor nyhende om smitteutbrot og tiltak kome. Planen inneheld generelle råd om førebygging av smitte, som kan vere nyttig for publikum.

Smittevernplan Bømlo kommune 2023-2026 (PDF, 2 MB)

Smittevern

Du finn elles informasjon om smittevern og smittsame sjukdomar på helsenorge.no

Til toppen