Informasjon til fritidskontaktar

Her finn du informasjon og timelister for deg som er fritidskontakt/støttekontakt i Bømlo kommune.

Som fritidskontakt fører du timar på timeliste.

Timelister skal vere levert innan den 16 kvar månad til den eininga du høyrer til.

Timelistene kan og leverast på rådhuset. Hugs då å merke konvolutten med rett eining.

Lenke til timelister finn du her:

Timelister støttekontakt habiliteringstenesta (PDF, 257 kB)

Timelister støttekontakt tenestekontoret (PDF, 209 kB)

Timelister fritidskontakt barne-og familietenesta

Til toppen