Miljøretta helsevern

Det fysiske miljøet kring oss er grunnleggande for helse, trivnad og livskvalitet. Miljøretta helsevern omfattar alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan virke inn på helsa. Det kan vera fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorar. Miljøretta helsevern handlar også om å fremje helse, trivnad og gode sosiale og miljømessige tilhøve. Ansvar og mynde for fagområdet miljøretta helsevern er lagt til kommunen gjennom Folkehelseloven kapittel 3.
 

Har du spørsmål?

Kjersti Helen Follesø
ass.kommuneoverlege / spesialist allmennmedisin og samfunnsmedis
E-post
Telefon 53 42 33 02
Mobil 90 14 47 40
Til toppen