Prosjekt

Bømlo vaksenopplæring har lang erfaring med prosjektarbeid der målet er kvalfisering mot vidare utdanning og arbeid etter introduksjonsprogram. Det blir vektlagt å utarbeide gode strukturar som skal bli implementert i ordinært drift etter endt prosjektperiode.

Styringsdokument for arbeidet er kommunedelplan og integreringsplan.

Me snakkast i kantina!

Bømlo vaksenopplæring har dei siste to åra drifta kantina ved Bømlo vidaregåande skule på Leite. I eit prosjekt støtta av IMDI har deltakarar ved BVO fått viktig språk- og arbeidstrening i ein autentisk arbeidssetting. 

Det er utarbeida ein metodisk rettleiar og ein film i samband med prosjektet 

Film av prosjektet “Me snakkast i kantina!”

Metodisk rettleiar (PDF, 4 MB)

 

Bømlomodellen

Lærlingløp med mentor på arbeidsplass for vaksne innvandrarar med fluktbakgrunn. 

Bømlomodellen (PDF, 88 kB)

Prosjektskisse (PDF, 89 kB)

Opplæringsplan (PDF, 92 kB)

Sjå videoen Inn på tunet - Statsforvaltaren i Vestland

Til toppen