Prosjekt

Bømlo vaksenopplæring har lang erfaring med prosjektarbeid der målet er kvalfisering mot vidare utdanning og arbeid etter introduksjonsprogram. Det blir vektlagt å utarbeide gode strukturar som skal bli implementert i ordinært drift etter endt prosjektperiode.

Styringsdokument for arbeidet er kommunedelplan og integreringsplan.

Bømlomodellen

Lærlingløp med mentor på arbeidsplass for vaksne innvandrarar med fluktbakgrunn. 

Bømlomodellen (PDF, 88 kB)

Prosjektskisse (PDF, 89 kB)

Opplæringsplan (PDF, 92 kB)

 

Til toppen