Grendautval, lag og organisasjonar

Bømlo kommune har eit rikt organisasjonsliv med over 300 aktive lag og organisasjonar i heile kommunen. Sjå Frivilligregisteret i Brønnøysundregisteret for ei oversikt over alle frivillige lag og organisasjonar med organisasjonnummer i Bømlo. Under finn du kontaktinformasjon til alle grendautvala i kommunen og oversikt over ulike typar lag og organisasjonar. Om det er lag og organisasjonar du saknar på lista eller du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt!

Kontaktperson lag og organisasjonar

Grendautval

Grendautval og krinslag er paraplyorganisasjonar for lag og organisasjonar i dei ulike bygdene i Bømlo. 

Grendautval og krinslag
Namn på lag/organisasjon Kontaktperson Tlf./mobil E-postadresse Organisasjonsnr.
Brandasund grendautval Jostein Waage 975 66 056 josteinwaage@icloud.com 899 188 772
Espevær grendautval Arnulf Bie Jan Helmik Mæland 404 68 020 arnbie@online.no jan.helmik@gmail.com 993 933 643
Finnås grendautval John Magne Søvold 908 69 138 jms@haugnett.no 921 838 522
Foldrøy grendautval Nils Ragnar Vika 901 51 530 post@foldroy.no 996 095 940
Gilje grendalag Inge Selle 911 42 120 giljegrendalag@gmail.com 921 751 044
Goddo grendautval Cathrine Vassnes Torget 466 73 201 goddo.grendalag@erevik.net c.torget@gmail.com 993 578 843
Langevåg Utvikling Henning Tveit 976 22 696 Post@langevagutvikling.no 991 638 695
Meling krinslag Tonje Paulsen 995 46 763 styret@melingkrins.no tpaulsen89@gmail.com 989 410 407
Moster grendautval Gerd Nancy Notland 906 63 676 post@mosterhamn.no gerd.nancy.notland@haugnett.no 995 600 862
Rolfsnes grendautval Geir Inge Kallevåg 474 55 121 rolfsnesgrendalag@gmail.com g.i.kallevag@gmail.com 989 722 263
Rubbestadneset grendautval Arild Grasdal 958 31 369 arild.grasdal@gmail.com 986 109 102
Svortland krinslag Ken Helge Stavland 469 66 072 kenhelge.stavland@haugnett.no 987 652 497

Kommunen har laga grendaprofilar som viser kva innbyggjarane lyftar fram som unikt ved grenda, innspel som er gitt i grendamøte og tiltak i trafikksikringsplanen 2020-24

Lag og organisasjonar

Side med frivlligpolitisk plattform med informasjon om samarbeid og dialog med lag og organisasjonar i Bømlo kommune

Til toppen