Nyttige lenkjer og naudnummer

Fredag 30. desember 2022 vart Bømlabrua stengt i over ni timar etter ein trailertilhengar velta over ein møtande personbil grunna sterke vindkast. Publikum forventar god informasjon uavhengig av kven som har ansvaret, og Bømlo kommune jobbar med å bli betre på dette feltet. Under finn du nyttige lenkjer det kan vere lurt å ha lett tilgjengeleg.

Fredag 30. desember vart Bømlabrua stengt i over ni timar etter ein trailertilhengar velta over ein møtande personbil grunna sterke vindkast. Publikum forventar god informasjon uavhengig av kven som har ansvaret, og Bømlo kommune jobbar med å bli betre på dette feltet. Under finn du nyttige lenkjer det kan vere lurt å ha lett tilgjengeleg.

- Publikum ser ofte til kommunen for informasjon sjølv om den fell utanfor kommunen sitt ansvarsområde. Det er forståeleg. Vårt mål er å hjelpa til med å gjere naudsynt informasjon lettare tilgjengeleg for publikum. Dette gjeld bruk av våre eigne kanalar på heimesidene og i sosiale media samt å lenkje til aktuelle ansvarlege aktørar, seier kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter.

Stenging av Bømlafjordtunnellen eller ei av bruene i sambandet er kjente risikofaktorar. Både Bømlo og nabokommunar, Vestland fylkeskommune, Statens vegvesen og redningsetatane har hatt fleire møter saman om risikoen for stengte inn- og utfartsårer, særleg mot Bømlo kommune. Kommunedirektøren har denne saka høgt oppe på si prioriteringsliste.

Du kan førebu deg ved å halda deg orientert og vite kvar du finn informasjon. Det er fleire appar og sms-tenester du kan abonnere på for å få direktevarslingar.

Lenkjer og naudnummer
 

Statens Vegvesen:

Veg- og trafikkinformasjon - ring 175

Veg- og trafikkinformasjon frå Statens vegvesen 

SMS-varsling for bruer, tunneler, fjellovergangar og vêrutsatte vegar

Vegtrafikksentralen vest på Twitter 

Sør-Vest politidistrikt:

Heimesider Sør-Vest politidistrikt

Sør-Vest politidistrikt på Twitter

Sør-Vest politidistrikt på Facebook  

Fjord1:

Fjord1 Trafikkmeldingar 

Generell ruteinformasjon Fjord1 - ring 177

Vestland fylkeskommune:

Ansvar for alle fylkesvegane, fylkesinterne bussruter, båtruter, ferjene og bruene på fylkesvegnettet.

Fylkesvegar i Vestland 

Kollektivtransport i Vestland fylke 

Bømlo kommune:
Om vegar, kaiar og bruer i Bømlo kommune

Om beredskap i Bømlo kommune

Om din eigenberedskap

Naudtelefonar:

Vervarsling:

Yr.no

Yr farevarsler

Storm.no

Varsom.no 

Varsom.no på Twitter

Meteorologisk institutt - farevarsling

Meteorologene på Twitter 

TIPS: Still inn bilradioen din til å bryte inn med trafikkmeldingar i sendingar eller når du høyrer på musikk.

 

Til toppen