Nyttige lenkjer og naudnummer

I ei øykommune må me rekna med at kommunen kan bli heilt eller delvis isolert, i kortare eller lengre periodar.

I desember 2022 vart Bømlabrua stengt i over ni timar etter ein trailertilhengar velta over ein møtande personbil grunna sterke vindkast. Publikum forventar god informasjon uavhengig av kven som har ansvaret, og Bømlo kommune jobbar med å bli betre på dette feltet. Under finn du nyttige lenkjer det kan vere lurt å ha lett tilgjengeleg.

- Publikum ser ofte til kommunen for informasjon sjølv om den fell utanfor kommunen sitt ansvarsområde. Det er forståeleg. Vårt mål er å hjelpa til med å gjere naudsynt informasjon lettare tilgjengeleg for publikum. Dette gjeld bruk av våre eigne kanalar på heimesidene og i sosiale media samt å lenkje til aktuelle ansvarlege aktørar, seier kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter.

Stenging av Bømlafjordtunnellen eller ei av bruene i sambandet er kjente risikofaktorar. Både Bømlo og nabokommunar, Vestland fylkeskommune, Statens vegvesen og redningsetatane har hatt fleire møter saman om risikoen for stengte inn- og utfartsårer, særleg mot Bømlo kommune. Kommunedirektøren har denne saka høgt oppe på si prioriteringsliste.

Du kan førebu deg ved å halda deg orientert og vite kvar du finn informasjon. Det er fleire appar og sms-tenester du kan abonnere på for å få direktevarslingar. For informasjon på X / Twitter må du ha konto og vera innlogga.

Til toppen