Kontaktinformasjon for spesialisthelsetenesta og fastlegar

For ytterlegare informasjon, følg lenkane.

Søknadsskjema for helse og omsorgsteneste finn du her (PDF, 406 kB)

Utskriving og PLO- meldingar:

Utskriving og PLO-meldingar

Henvendingar i samband med utskriving av pasientar og dersom PLO er nede

Utskriving og PLO-meldingar

Utskriving og PLO-meldingar

Henvendingar i samband med utskriving av pasientar og dersom PLO er nede

Koordinerande eining:

Koordinerande eining

Koordinerande eining

Koordinerande eining

Sjukeheimar:

Sjukeheimar på Bømlo

Sjukeheimar på Bømlo

Sjukeheimar på Bømlo

Bømlo heimeteneste:

Du finn meir informasjon her

Kommuneoverlege/smittevernlege og vikar:

Kommuneoverlege

Kjersti Helen Follesø 

Telefon: 53 42 33 02 

Mobil telefon: 901 44 740

E-post: kjersti.helen.folleso@bomlo.kommune.no

 

Koordinatorar:

Kreftkoordinator

Natalie Ersland

Telefon: 53 42 34 73

Mobil: 908 59 944

Les meir om kreftkoordinatoren

Demenskoordinator

Maj-Tove Meling

Telefon: 53 42 34 76

Mobil: 469 31 348

Les meir om demenskoordinatoren

Rehabiliteringskoordinator

Solrunn Mæland Jensen

Telefon: 53 42 34 75

Mobil: 469 31 937

Les meir om rehabiliteringskoordinatoren

Ergo-fysioterapitenesta:

Verksemdleiar

Kathrine Tislevoll Nygård

Telefon: 53 42 33 42

Mobil: 901 95 430

E-post: ktn@bomlo.kommune.no

Les meir om Ergo-fysioterapitenesta i Bømlo kommune

Helsestasjonar: 

Helsestasjonar i Bømlo kommune

Helsestasjonar i Bømlo kommune

Helsestasjonar i Bømlo kommune

Psykisk helse og rus:

Verksemdsleiar

Synnøve Sørvik

Telefon: 53 42 33 95

Mobil: 986 62 884

Send E-post

Les meir om psykisk helse- og rusarbeid i Bømlo kommune

NAV Bømlo:

Telefon: 55 55 33 33

Besøksadresse: Kulturhusvegen 19, 5430 Bremnes

Her kan du lese meir om NAV Bømlo

Avvik på tenesteavtalar:

Rådgjevar

Jorunn Jacobsen Folgerø-Holm

Telefon: 53 42 30 69

Mobil: 489 99 937

E-post: jhf@bomlo.kommune.no

Postadresse: Leirdalen 1, 5430 Bremnes

Til toppen