Kontaktinformasjon for spesialisthelsetenesta og fastlegar

Søknadsskjema for helse og omsorgsteneste finn du her (PDF, 406 kB)

Utskriving og PLO- meldingar

Koordinerande eining

Sjukeheimar

Kommuneoverlege/smittevernlege og assisterande kommuneoverlege:

Kommuneoverlege

Anne Marit Særsten Halvorsen

Telefon: 975 49 292

Send e-post

Assisterande kommuneoverlege

Kjersti Helen Follesø 

Telefon: 901 44 740

Send e-post

Bømlo heimeteneste

Koordinatorar

Kreftkoordinator

Natalie Ersland

Mobil: 908 59 944

Les meir om kreftkoordinatoren

Demenskoordinator

Anna Iren S. Stavland

Mobil: 482 90 113

Les meir om demenskoordinatoren

Rehabiliteringskoordinator

Solrunn Mæland Jensen

Mobil: 469 31 937

Les meir om rehabiliteringskoordinatoren

Ergo-fysioterapitenesta

Helsestasjonar

Psykisk helse og rus

NAV Bømlo

Verksemdsleiar

Elisabeth Haugen

Mobil: 911 25 279

Send E-post

Nav Bømlo kontorinformasjon

Telefon: 55 55 33 33

Besøksadresse: Kulturhusvegen 19, 5430 Bremnes

Her kan du lese meir om NAV Bømlo

Avvik på tenesteavtalar

Rådgjevar

Jorunn Jacobsen Folgerø-Holm

Telefon: 53 42 30 69

Mobil: 489 99 937

Send e-post

Postadresse: Leirdalen 1, 5430 Bremnes

Til toppen