Aktuelt

Status koronasituasjon - 15.04.2021

Onsdag 14. april om kvelden vart det meldt eitt nytt smittetilfelle. Den smitta personen har fått påvist smitte etter innreise til Norge og har få nærkontaktar. Totalt vart 21 personar testa onsdag, der ni av desse i samband med smittesporing.

Meistringskurs om tankar, humør og handlingar

Tankeviruskurs er eit nyttig og gøyalt meistringskurs om korleis tankane og merksemda di verkar inn på humøret og handlingane dine. Dette er eit gratis kurs som passar for alle som ynskjer å lære meir om korleis tankane og merksemda påverkar humøret og handlingane våre.

Rubbestadneset skule på raudt nivå - 11.04.2021

Det er meldt om ein ny prøve med påvist Covid-19 i dag sundag 11. april. Den smitta er tilsett ved Rubbestadneset skule, noko som inneber at skulen måndag 12. april vil vere på raudt nivå. Prøven blei tatt fredag 9. april.

Status koronasituasjon - 14.04.2021

Ingen nye smittetilfelle meldt denne veka. Tysdag 13. april vart totalt 34 personar testa, der fire av desse vart testa i samband med smittesporing.

Status koronasituasjon - 13.04.2021

Ingen nye smittetilfelle meldt. Måndag 12. april vart 41 personar testa. I samband med smittesporing vart det teke sju sendeprøvar og to hurtigtestar. Begge hurtigtestane var negative.

Kulturskulen opnar for alle fag måndag 12. april - 09.04.2021

- Kulturskulen opnar for undervisning i alle fag f.o.m måndag 12. april, opplyser ein nøgd rektor Stein Høyland. Ein til ein undervisning har halde fram i dei siste tre vekene der all gruppeundervisning har vore stengt.

Status koronasituasjon 12.04.2021

I samband med påvist smittetilfelle av ein person tilsett ved Rubbestadneset skule vart 18 tilsette ved skulen testa med hurtigtest sundag 11. april. Desse hadde ingen symptom og alle testa negativt. Desse reknar me utanfor smittesporing. 

Status koronasituasjon - 09.04.2021

20 personar testa for covid19 torsdag 8. april. Ingen i samband med smittesporing, og ingen meldte tilfeller med påvist smitte.

Smittevernreglar for konfirmasjonsselskap

Mange lurer på kva smittevernreglar som gjeld for konfirmasjonsselskap. Det er kanskje ikkje så lett å tolka forskrifta og/eller tilrådingane, og det kan kome nye tiltak, restriksjonar eller letter før mai. Kommunen følgjer dei nasjonale reglane og tilrådingane, men får ikkje førehandsvarsel og må vente på kunngjeringar frå regjeringa. 

Gult nivå etter påske - med atterhald - 26.03.2021

Etter påske førebur skulane i Bømlo kvar dag på gult nivå, med oppstart tysdag 6. april. Dei vil likevel vera klar for rask omlegging til eventuelt raudt nivå eller heimeskule, dersom lokal smittesituasjon gjer dette nødvendig.

Til toppen