Aktuelt og kunngjeringar

Gode råd om born og alkohol

Ta med deg desse råda, så blir sommarferien endå kjekkare for både store og små.

Sprekkferdig stolte og takksame

Brukarar, pårørande og tilsette ved Bømlo bu og helsesenter (BBH) har endeleg fått ein etterlengta uteplass. Fredag kunne ei særs glad verksemdsleiar Monica Smedsrud invitera til offisiell opning av Sansehagen - ein oase i kvardagen.

- Det hastar med omstilling

- Etter ein 25 år lang kommuneopptur i Norge kjem no Den perfekte storm som gjer at også Bømlo kommune er i ferd med å gå på ein kjempesmell. Det vil framover handla meir om mangel på folk enn om mangel på pengar, men først og fremst handlar det no om mangelen på tid, seier Håvard Moe. 

Oppstart av ny detaljregulering for fritidsbustader - Grindheimsvågen 14/21 m.fl., Plan-ID: 202401

Arbeid med ny detaljregulering for fritidsbustader - Grindheimsvågen 14/21 m.fl., Plan-ID: 202401 er starta opp. Det er mogleg å komma med innspel til planen fram til 09.08.2024 . 

Ledige sjukepleiarstillingar på legevakta

Det er for tida fleire ledige stillingar for sjukepleiarar på Sunnhordland interkommunale legevakt.

Kommuneplanarbeidet oppe i formannskapet

-  Kommunen står i store omstillingsprosessar og me må få fortgang i kommuneplanarbeidet, sa ein tydeleg ordførar Morten Helland.

Populær trubadur på BBH

Tore Halvorsen, tidlegare vokalist i Ole Ivars, var ein populær mann som underheldt eit fullsett Bømlo bu og helsesenter onsdag.

Jubileumstakk frå ordføraren

- Kronprinsparet ba meg særskilt å takka alle som har bidrege til at dette vart ei så flotte helg og at dei fekk ein fantastisk dag på Moster. Det dei spesielt la merke til var at her er eit enormt frivillig arbeid og dugnadsinnsats som vert lagt ned, seier ein sliten men nøgd ordførar Morten Helland.

Flott opning med Elden melder og verdiar

Festførestellinga Elden Melder i regi av Bømlo kulturskule med samarbeidspartnarar og den første verdisamtalen i Verditeltet sørga for ei flott opning av Jubileumsveka Moster 2024.

Folkeveksten held fram

Me tel no 12.287 bømlingar, ein auke på 19 personar frå siste kvartal i fjor. 

Til toppen