Aktuelt og kunngjeringar

Ekstrainnsats for like høve i 2024

Inkludering er føremålet i år der Bømlo idrettsråd fordelar 132 335 kroner til barneidretten i Bømlo kommune.

Innspelsmøter i grendautvala

Grendautvala i kommunen er i full gang med å arrangere sine årlege innspelsmøter. Dei inviterer inn bygdafolket til å møte kommunen sin administrasjon for å få orienteringar om kommunale planar og prosjekt, og kome med sine innspel til desse og ting dei sjølve er opptekne av.

Kommunal berekraft og kunnskapsgrunnlag

Måndag 22. april kjem KS-konsulent Håvard Moe og held ope og gratis seminar i storsalen i Bømlo kulturhus. Han tek for seg “Ein kommune i endring – utfordringsbiletet for Bømlo kommune på kort og mellomlang sikt”.

Ver obs på brustengingar

Det er vedlikehaldsarbeid på både Stordabrua og Bømlabrua framover som fører til periodevise stengingar. Hald deg oppdatert så slepp du unødig og frustrerande ventetid.

Magnus har draumejobben

Kvar fredag er Magnus Ørstavik ved Aktivitetstunet spent på om han får ein blå bil å vaska frå heimetenesta. 

Kysthytteplan ute på høyring

Framlegg til områderegulering for Kysthytte på Sakseid er lagt ut til offentleg ettersyn med merknadsfrist 21. mai 2024.

Fyrtårn for blomsterkjede

- Eg vonar at de vil inspirera andre lokale verksemder til også å miljøsertifisera seg, og at det er viktig sjølv for mindre verksemder. Det sa ordførar Morten Helland då han gratulerte og overrekte Flora Blomster AS provet på at dei no er miljøtårnsertifisert.

Ein meiningsfull jobb

- Det er så mykje glede i denne jobben, smiler miljøterapeut Evy Bjørkheim. Kvardagen i Habiliteringstenesta byr på mykje humor, glede, utfordringar og stoltheit.

- Me ynskjer innspel til Habiliteringstenesta

Bømlo kommune har ein 10-års plan som beskriv endringsbehov i helse og omsorgstenestene. Det blir også laga årlege handlingsplanar. Me ynskjer dine innspel i arbeidet som gjeld vaksne personar med utviklingshemming/-forstyrringar. 

Kundetorget stengt onsdag 27. mars

Kundetorget i rådhuset er stengt onsdag 27. mars. Dørane vil vera opne til kl. 12.00 tilfelle møte o.l.

Til toppen