Aktuelt og kunngjeringar

Tenk om all straumen forsvinn i ei veke

Kor godt førebudd er du om all straum fell bort i ei veke der både telefoni- og internettlinjer er heilt nede? Fullstendig straumutfall var utfordringa då Bømlo kommune saman med Finnås kraftlag og BVA gjennomførte eit arbeidsmøte om beredskap nyleg.

Legevakta søkjer folk

Søkjer du ein interessant jobb med spanande utfordringar der du får nytta din erfaring og kompetanse som sjukepleiar? Då kan du vera rette person for oss. 

Nytt legesenter blir Øyane helsehamn

Øyane helsehamn blir namnet på det nye legesenteret på Svortland. Senteret som skal stå klart i løpet av desember i år kjem vegg i vegg med Bremnes tannklinikk på taket av HSD-senteret. 

Rettar opp feil i skattesetlar

Det er oppdaga at nokre av dei utsendte skattesetlane for eigedomar med bustadverdi har feil utrekna årleg skatt. Eigedomsskattekontoret rettar no opp i feilen.

Humørfylt gjeng på seniortrim

- Kom som du er, for her er det plass til alle og ingen treng kjenna på prestasjonsangst. Miljø¸et er topp, og instruktøren vår heilt fantastisk.

Størst folkevekst i Sunnhordland

Bømlo kommune hadde ved utgangen av 2023 eit folketal på 12 268, og dette er den største auken i folketalet på fleire år. - Veksten på 136 innbyggjarar, eller 1,1 prosent, er størst blant sunnhordlandskommunane, konstaterar ein glad Bømlo-ordførar.

Historisk og utfordrande for kommunestyret

Kommunestyret gjennomførte sitt første heildigitale møte måndag 19. februar. Det vart dobbelt historisk då saka om auka bomavgifter for el-bilar vart samrøystes vedteke utan eit einaste innlegg. 

Vil tilby Rask psykisk helsehjelp

Frå september i år satsar Bømlo kommune å kunne tilby lågterskeltilbodet Rask psykisk helsehjelp til personar frå 16 år og oppover. - Me har jobba lenge for eit slikt tilbod, og ynskjer at unge i alderen 12-16 også får tilbodet slik at hjelpa kan komma i gong endå tidlegare. 

Lynkurs i digitalisering

Kommunestyret i Bømlo fekk måndag ettermiddag eit lynkurs i digital møteavvikling. 

Bømlo legekontor held stengt

Bømlo legekontor på Langevåg held stengt frå måndag 26. februar til fredag 1. mars. 

Til toppen