Aktuelt

Sikringsarbeid ute på anbod

Bømlo kommune har utlyst ein minikonkurranse for å utføra sikringsarbeid ved den nye brannstasjonen. Fredag ettermiddag 27. januar er fristen for å levere inn tilbodet.

Storslagent jubileumsprogram for Moster2024

Barn og unge er hovudmålgruppe for 1000-årsjubileet Moster2024 "feira fortid - forma framtid". Dette ber også det storslagne jubileumsprogrammet som vart presentert måndag 23. januar preg av. Det blir mellom anna festkonsert i regi av kulturskulane i Sunnhordland, ei barneførestelling og ein flott konsert med Bømlo TenSing under jubileumsdagane 29. mai til 2. juni 2024.  

iTeam nyaste Miljøfyrtårn i Bømlo

- Gratulera som sertifisert Miljøfyrtårn, sa ordførar Sammy Olsen då han overrakte plaketten til iteam AS avdeling Bømlo fredag ettermiddag. - Takk. Alle våre andre kontorer i Norge er sertifiserte, så dette var kjekt, takka kontorleiar Øyvind Olsen.

Ny søknadsrunde om straumstøtte

Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få pengane raskast mogleg.

- Grip sjansen til omstilling

- Me må skapa eit breitt og mest mogleg felles bilete av utfordringane som ligg framfor oss. Det vil tvinga seg fram endringar og vanskelege prioriteringar, men me som menneske og Bømlo kommune er svært endringsdyktige. Eg trur at dette kjem me til å klara på ein god måte, oppsummerte dagens konferansier og kommunalsjef Kjell Magnar Mellesdal.

Ver førebudd – hald deg orientert

Fredag 30. desember vart Bømlabrua stengt i over ni timar etter ein trailertilhengar velta over ein møtande personbil grunna sterke vindkast. Publikum forventar god informasjon uavhengig av kven som har ansvaret, og Bømlo kommune jobbar med å bli betre på dette feltet. Under finn du nyttige lenkjer det kan vere lurt å ha lett tilgjengeleg.

Hevar kontrakten for brannstasjonsbygget

Bustyrar for konkursbuet etter Haaland og Thuestad AS varsla kommunen fredag ettermiddag 6.1.23 at dei ikkje trer inn i kontrakten med den nye brannstasjonen. Kontrakten vil difor bli heva, noko som inneber at det innan to veker blir halde ein registreringsforretning for å få kartlagt kva som er levert og bygd til no, og kva som står att.

Feilparkering hindrar ambulansen

Det er trangt ved hovudinngangen til Bømlo bu- og helsesenter (BBH). Dette er eit stort problem for ambulansen, og det skjer ofte til trass for god oppmerking og skilting om parkering forbode.  

Open invitasjon til helsekonferanse

Bømlo kommune inviterer til konferansen "Korleis få til berekraftige helse- og omsorgstenester i framtida?". Konferansen er gratis og open for alle. Me set søkjelyset på ulike tema i kommunedelplan for helse-, sosial, og omsorg med tittelen «Skal me bevara må me endra». Set av tysdag 17. januar kl. 10.30-15.00 i Bømlo kulturhus.

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Kommunestyret vedtok 12. desember budsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026. Kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter la fram sitt forslag for kommunestyret måndag 7. november og dette vart handsama i formannskapet sine novembermøter.

Til toppen