Aktuelt

Møte med byggjenæringa om framtida

Kva behov og ynskjer vil ulike aldersgrupper i befolkninga ha i bustadmarknaden i framtida? Korleis kan me møta desse utfordringane og endringane? Kva verkemidlar og moglegheitsrom finst?

Historisk i Bømlo kommune

Det var eit feststemt personale ved Svortland skule som nyleg fekk vere med på ein historisk dag. Deira kollega dei siste 16 åra Elin Jordal Nesse skulle takkast av som pensjonist etter 50 år som arbeidstakar i Bømlo kommune!

Ferietilskot til ledsager

Kommunestyret har oppretta eit feriefond der menneske med nedsett funksjonsevne kan søkja om feriestøtte til ledsager. 

Fokus på økonomi og planframdrift

Formannskapet vart torsdag orientert om ein utfordrande økonomisk situasjon for kommunen og framdrifta i arbeidet med kommuneplanen sin arealdel (KPA).

Innfører lading mot betaling

Alle Bømlo kommune sine elbilladarar er no skifta ut til «smarte» ladarar. Dei fleste ladarane er reservert kommunale tenestebilar, men nokre stader er det blitt opna for lading mot betaling.

Koronatesting ved interkommunal legevakt

Frå  onsdag 1. juni 2022 har Sunnhordland interkommunale legevakt på Stord overteke ansvaret for utreisetestar og telefonråd for kommunane Bømlo, Fitjar og Stord. Legevakta når du på  telefon 116 117 klokka 08.00-15.00 kvardagar.

Ny ferist på plass

Måndag 10. januar vart arbeidet med ny ferist på Hiskjo ferdigstilt etter ei vekes arbeid. 

Skiftar feristene på Oldereid

Måndag 17. januar startar kommunen arbeid med å skifte feristene på Oldereid.

Er du oppmerksom og til stades når du beveg deg i trafikken?

Å væra uoppmerksam var medverkande årsak i 3 av 10 dødsulykker i perioden 2011-2015. Tasting eller teksting på mobiltelefonen forbind ein med ekstrem høg risiko. Forskning anslår at det er 22-164 gonger høgare risiko ved tasting/teksting enn ved vanleg køyring. Har du blikket vekk i frå vegen i meir enn to sekund, vil du i 80 km/t bevege deg 44 meter i blinde. Gjer deg ferdig med å setje på musikken eller svare på den snapchaten før turen og legg telefonen vekk.  

Oppdaterer generell beredskap

Bømlo kommune har hatt jodtablettar utplassert i barnehagar og skular sidan 2018, først og fremst som ein beredskap dersom det skulle skje eit forlis av eit atomdrive fartøy langs kysten. Krigen i Ukraina har gjort at det har blitt eit ekstra fokus på atomberedskap, og apoteka har vore utselde for jodtablettar.

Til toppen