Aktuelt

Formannskapet gjekk for ny brannstasjon

Fleirtalet i formannskapet gjekk inn for å løyve 8 millionar kroner ekstra for å få bygd ny brannstasjon på Prestebustadtomta. Høgre og FrP ville avlysa anbodskonkurransen og heller gå inn for eit nytt beredskapssenter plassert i Hollundsdalen, og heller bruka sentrumstomta til grøntareal eller helseføremål.

Folkerikt møte om skulebruksplanen på Moster

Over 100 personar møtte fram for å få med seg folkemøtet om skulebruksplanen og andre aktuelle tema for bygda i gymsalen på Moster skule tysdag kveld. Det er sterke kjensler og eit stort fleirtal er i mot å flytta ungdomssteget til Bremnes, men det vart ein sakleg debatt. Kommunedirektøren si orientering om andre saker syner at det er mykje som skjer på Moster i dag og dei næraste åra framover.

Ny koronatildeling til lokale verksemder

Bømlo kommune har fått tildelt 593 000 kroner som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder. Målet med ordninga er å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av nye lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Søknadsfrist er 11. februar 2022.

Nye Moster legesenter offisielt opna

- Det er så flott her at eg kunne nesten tenkt meg 45 år til her, sa pensjonert sjukepleiar Berit Laila Ersland. Ho fekk æra av å skjere av den raude snora med skalpell då det flunkande nye, praktiske og flotte legesenteret og helsestasjon på Moster vart offisielt opna måndag 24. januar. 

Ny brannstasjon og kommunetv på dagsorden

Tysdag til torsdag 25.-27. januar vert det politisk møteveke for hovudutvala. Formannskapet skal torsdag ha opp saka om ekstraløyving til ny brannstasjon som vart utsett i sist kommunestyremøte, samt sjå på praksisen med strøyming av kommunale møter. 

Unngå pipebrann – fyr rett

Mange tyr til auka fyring med ved grunna dei høge straumprisane me har no. Det er utruleg viktig å hugse på å bruka tørr ved, mindre vedkubbar og ha riktig trekk for å unngå eventuell pipebrann.

Har du ein ide?

Går du med ein gründer i magen? ​Tysdag 8. februar kl. 18-20 i Moster Amfi​ held Atheno gratis StartOpp-kurs for å svara deg på ulike spørsmål som dukkar opp når du har ein god idé du ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste.

Vinnarar av postar i lokalsentruma hausten 2021

Tusen takk til alle som deltok på postane i dei fem lokalsentruma hausten 2021, til næringslivet som bidrog med fine premiar og grendautvala som bidrog med spørsmål og praktisk tilrettelegging!

Miljøvennleg og driftig heimeteneste

Fargesprakande, snertne og praktiske Peugeot 208 med rekkjevidde på 340 kilometer har nyleg trilla inn på tunet hjå Bømlo heimeteneste og i Søre Bømlo omsorgsområde. No er dei seks første av 22 el-bilar til heimetenestene levert, og dei resterande bilane blir levert i februar/mars neste år. Kommunen sin leasingavtale gjeld nær 30 el-bilar totalt.

Betal medlemskontingent/deltakaravgift med fritidskortet

Våren 2022 er det viktig at alle fakturaer for barn og unge frå 6-18 år blir betalt med fritidskortet. 

Til toppen