Aktuelt

Kransalag for nybygg til rus og psykisk helse

- Kransalag for å feire tett tak, ikkje minst på eit nybygg, er ein god tradisjon. Det viktigaste er likevel å møtast for å feira og takka bygningsfolka for jobben dei gjer, takka prosjektsjef John Nordseth Nesse i Bømlo kommune.

Stor skuledag på Hillestveit

- Eg har mista sju tenner, kunne ein 1. klassing ved Hillestveit skule fortelja ein sjokkert ordførar på første skuledag hausten 2022.

Oppfriskningsdose 75+ (dose 4)

Folkehelseinstituttet (FHI) tilrår ny oppfriskingsdose med koronavaksine for personar 75 år og eldre frå 01.07.2022.

Møte med byggjenæringa om framtida

Kva behov og ynskjer vil ulike aldersgrupper i befolkninga ha i bustadmarknaden i framtida? Korleis kan me møta desse utfordringane og endringane? Kva verkemidlar og moglegheitsrom finst?

Historisk i Bømlo kommune

Det var eit feststemt personale ved Svortland skule som nyleg fekk vere med på ein historisk dag. Deira kollega dei siste 16 åra Elin Jordal Nesse skulle takkast av som pensjonist etter 50 år som arbeidstakar i Bømlo kommune!

Ferietilskot til ledsager

Kommunestyret har oppretta eit feriefond der menneske med nedsett funksjonsevne kan søkja om feriestøtte til ledsager. 

Fokus på økonomi og planframdrift

Formannskapet vart torsdag orientert om ein utfordrande økonomisk situasjon for kommunen og framdrifta i arbeidet med kommuneplanen sin arealdel (KPA).

Innfører lading mot betaling

Alle Bømlo kommune sine elbilladarar er no skifta ut til «smarte» ladarar. Dei fleste ladarane er reservert kommunale tenestebilar, men nokre stader er det blitt opna for lading mot betaling.

ABCD-festival i Bømlo

Feiring, frampek og felles diskusjonar då Bømlo markerte slutten på første del av folkehelseprogrammet

Vellukka høyrselssamling i Kulturhuset

Litlesalen i Bømlo kulturhus var fylt til randen då kommunen si ergo- og fysioterapiteneste saman med Syns- og audiopedagogisk teneste (SAPT) heldt kurset "Høyrselstap - utfordringar og moglegheiter" tysdag 24. mai.  

Til toppen