Aktuelt

Bømlo veks mest

Bømlo har den klart største auken i folketalet av alle Sunnhordlandskommunane. Me er no 12 299 bømlingar.

Eldsjelprisen tildelt Hjartespira Bømlo

Eldsjelprisen 2023 er tildelt Hjartespira Bømlo. Dette vedtok utval for levekår sitt møte den 14. november.

Travelt år for Bømlo ungdomsråd

Totalt 39 ungdommar ønskte å vera med som medlemmer i Bømlo ungdomsråd og no er 12 av dei valde ut til å vera det offisielle rådet det kommande året. Måndag 13. november heldt Bømlo ungdomsråd 2023-2024 sitt første møte. Leiar er Bjarte Notland Tjensvoll med Hannah Oliva Høgmo Breivik som nestleiar. 

Minnar om møter Aktiv aldring - trygg heim

Bømlo kommune inviterer deg som er født i 1948, gjerne med følgje (t.d ektefelle, nabo, venn, barn) til treff med tema Aktiv aldring - Trygg heim. Treffa vert arrangert i Bømlo rådhus 28. november og Moster amfi 5. desember. Det er sett utvida påmeldingsfristar.

Korleis skape eit levedyktig Bømlosamfunn

“Bømlo i dag - eit samfunn i endring 2023-2034” gir oss kunnskapsgrunnlaget for korleis me framover kan planleggje og skapa eit levedyktig Bømlosamfunn. - Me må førebyggja og gjere tiltak både på lokalt og nasjonalt nivå, understrekar assisterande kommuneoverlege Kjersti Follesø. 

Nytt legesenter kjem på HSD-senteret

Hellvik Eigedom AS vann anbodet for nytt legesenter på Svortland i konkurranse med tre andre tilbydarar. Dei 10 nye legekontora kjem vegg i vegg med Bremnes Tannklinikk oppå HSD-senteret og skal vere klare innan slutten av desember 2024.

Ny kommuneoverlege i Bømlo

Anne Marit Særsten Halvorsen er Bømlo kommune sin nye kommuneoverlege. Kjersti Follesø går over i ny stilling som assisterande kommuneoverlege. - Me er kjempeheldige som har fått til ei slik overlapping, seier Halvorsen på sin første arbeidsdag 1. november.

Helsenorge - di helse på nett

Bømlo kommune legg til rette for at du som innbyggjar enkelt og digitalt kan kommunisere trygt med helsetenestene våre. Sist ute var helsestasjonen og skulehelsetenesta som i september tok i bruk DigiHelsestasjon.

Bømlo politistasjon flyttar - midlertidig   

Frå måndag 30. oktober flyttar Bømlo politistasjon til midlertidige lokale på Rådhuset i Bømlo kommune. Politiet har fått låne teknisk kundetorg sine lokale måndagar og torsdagar frå klokka 10:00-12:30.

Førebuingane må starta i 2024

Det nyvalde kommunestyret fekk måndag presentert eit forslag til budsjett i balanse der det ikkje vert lagt opp til drifts- eller strukturendringar neste år. Politikarane blir tilrådd å byrja arbeidet med struktur frå starten av 2024 for å møte eit svært krevjande 2025.

Til toppen