Aktuelt

Nye veglys langs Serklauvegen

Landmark Maskin AS gjer arbeidet med å få opp 12 nye veglys langs Serklauvegen.

Opphevar totalforbod mot bålbrenning og grilling

Brannsjefen i Bømlo opphevar totalforbod mot å gjere opp open eld utomhus i heile kommunen frå i dag måndag 14. juni. Han minnar om at generelt bålforbod i perioden 15. april til 15. september.

Velkomen til nytt skuleår!

Velkomen attende til nytt skuleår og spesielt velkomen til dykk som har eit første møte med Bømloskulen eller som startar på ein ny skule – me gler oss til å bli betre kjende, seier kommunalsjef Bjørn Håvard Bjørklund.

Vigilo også for skulane våre

Bømlo kommune tek frå skuleåret 2021/2022 i bruk Vigilo som oppvekstadministrativt system for skule. SFO og barnehagar i kommunen brukar allereie løysinga.

Me blir fleire bømlingar

- Gledeleg å sjå at bømlingane er i siget for å auka folketalet i kommunen, konstaterar ein nøgd ordførar Sammy Olsen. Me er no 12 059 bømlingar pr andre kvartal 2021. Dette er ein vekst på 58 personar.

Havnespy skapar utfordringar

Har du tenkt å kjøpa ei brukt flytebryggje, eller flytta på ei? Les dette om havnespy.

Store utbyggingar innan industri og veg

Dagleg leiar Audun Halleraker i BVA AS orienterte formannskapet om planlagde investeringar og vurdering av omlegging av gebyrmodell. Kommunestyret får ei sak om dette i samband med budsjettmøtet i  desember.

Nyttig dialogmøte med bygg- og anleggsnæringa

- Mange gode innspel, både ris og ros frå bygg- og anleggsnæringa. Det var det me ville oppnå med dette dialogmøtet, seier kommunalsjef samfunnsutvikling Tone Stavland.

Våge skule feira 50 år

Historisk dag på Våge skule der både fortid og framtid var i fokus. Både rektor og kommunalsjef drog dei historiske linene frå Sakseid skule til dagens Våge skule og nytt framtidig skulebygg. Dette gleda både elevar, tilsette og tidlegare rektorar og tilsette.

Senker eigedomsskatten og kjøper kraftlagsaksjer

Redusert eigedomsskatt, framhald av fritidskort for born og unge i kommunal regi, bygging av skate-/aktivitetspark i sentrum og styrking av klimaarbeidet i kommunen er blant tiltaka i budsjettframlegga som vart lagt fram i formannskapet. Kommunestyret gjer endeleg vedtak i budsjettmøtet 13. desember.

Til toppen