Allereie registrert for koronavaksine?

Bømlo kommune oppmodar heile befolkninga over 18 år om å registrere seg for koronavaksine. Har du allereie registrert deg? Då treng du ikkje ringe Vaksinetelefonen for å sjekka om du er registrert. 

Registrer deg for koronavaksine

Me oppmodar alle i alderen 18-84 år om å registrere seg for å få vaksine mot covid19. Dette gjeld også deg som ikkje ønskjer å vaksinere deg.

Ferdsel på islagt vatn

Ferdsel på islagt vatn kan vera svært risikabelt. Kommune eller brannvesen kan ikkje gje garantiar for trygg ferdsel på ein spesifikk plass. Dette må du vurdere sjølv, og all ferdsel på isen skjer på eige ansvar.

Gult nivå på ungdoms- og vidaregåande skular

Ungdomstrinnet ved Moster skule har raudt nivå ut denne veka, men går til gult nivå frå måndag 25. januar. Bremnes ungdomsskule, ungdomstrinnet ved Hillestveit skule, Bømlo vaksenopplæring og Bømlo kulturskule går til gult nivå frå onsdag 20. januar.

Ingen særtiltak i Bømlo kommune - 21.01.2021

Bømlo kommune har ikkje eigne lokale tiltak utover dei nasjonale tilrådingane og retningslinjer. Rådhuset og Bømlo symjehall er ope for publikum, og det er ikkje endringar i besøksreglane ved institusjonane våre.

Kysthytteprosjektet nærare realisering

Onsdag 27. januar 2021 signerte Bømlo kommune og Bergen og Hordaland Turlag (BHT) intensjonsavtalen om å overta tomt og sette i gang arbeidet med ny reguleringsplan på Kråkeneset.

Finnås - Noregs fyrste heildigitale kommune

Alt av arkivmateriale etter historiske Finnås kommune (1837-1916) er no skanna og tilgjengeleggjort til Digitalarkivet. Samlinga er slik å rekne som Noregs fyrste heildigitale kommune.

198 vaksinedoser første veka i februar - 29.01.2021

Bømlo kommune vil få 198 doser med koronavaksine den første veka i februar mot planlagde 96. Me oppmodar alle over 18 år til å registrere seg for å få koronavaksine.

Vinterberedskap 2020-2021

Bømlo kommune har vinterberedskap i perioden 2. november 2020 til 28. mars 2021.

Innreisereglar og krav

Regjeringa tilrår å unngå unødvendige reiser til utlandet. Alle som kjem til Norge frå utlandet, med unnatak av gule land/område i Europa, skal vere i karantene i 10 døgn. Hugs at reglar for karantene og testing ved ankomst blir oppdatert fortløpande og kan endra seg raskt. 

Koronavaksine i Bømlo

Gruppa eldre over 85 år er saman med prioritert helsepersonell dei som vil få dei første dosane.

Har du registrert deg for koronavaksine - 10.02.2021

Bømlo kommune oppmodar alle i alderen 18-84 år om å registrere seg for å få vaksine mot covid19.  Til no er berre i underkant 4000 personar registrerte. Registreringa vert nytta til å tildele time til dei som ønskjer vaksine.

Til toppen