Aktuelt og kunngjeringar

Størst folkevekst i Sunnhordland

Bømlo kommune hadde ved utgangen av 2023 eit folketal på 12 268, og dette er den største auken i folketalet på fleire år. - Veksten på 136 innbyggjarar, eller 1,1 prosent, er størst blant sunnhordlandskommunane, konstaterar ein glad Bømlo-ordførar.

Humørfylt gjeng på seniortrim

- Kom som du er, for her er det plass til alle og ingen treng kjenna på prestasjonsangst. Miljø¸et er topp, og instruktøren vår heilt fantastisk.

Nytt legesenter blir Øyane helsehamn

Øyane helsehamn blir namnet på det nye legesenteret på Svortland. Senteret som skal stå klart i løpet av desember i år kjem vegg i vegg med Bremnes tannklinikk på taket av HSD-senteret. 

Jubileumsveka - Moster 2024

Året 2024 markerar 1000 år sidan Olav den Heilage kom til Bømlo og sette kristenretten. Dette er eit stort og viktig jubileum, ikkje berre for kommunen vår men for landet i si heilheit. No er det endeleg jubileumsår og vi gler oss veldig til feiringa. Denne feiringa kan du òg vera med på!

Bremnes sogelag for historieinteresserte

Bremnes sogelag vart skipa i 2022. Laget arbeider med å samla og publisera lokalhistorisk tradisjon og kunnskap frå nordre del av kommunen.

Tenk om all straumen forsvinn i ei veke

Kor godt førebudd er du om all straum fell bort i ei veke der både telefoni- og internettlinjer er heilt nede? Fullstendig straumutfall var utfordringa då Bømlo kommune saman med Finnås kraftlag og BVA gjennomførte eit arbeidsmøte om beredskap nyleg.

Ver obs på brustengingar

Det er vedlikehaldsarbeid på både Stordabrua og Bømlabrua framover som fører til periodevise stengingar. Hald deg oppdatert så slepp du unødig og frustrerande ventetid.

Ekstrainnsats for like høve i 2024

Inkludering er føremålet i år der Bømlo idrettsråd fordelar 132 335 kroner til barneidretten i Bømlo kommune.

Fullfinansiering for Moster 2024

- Dette er i fantastisk gladnyhende for riksjubileet Moster 2024 og Bømlo kommune. Det er verdt å takka alle som har jobba for å få dette til, strålar ordførar Sammy Olsen. Moster 2024 AS sin søknad om sluttfinansiering av 1000-års jubileet for innføringa av Kristenretten på Moster i 1024, med 7 millionar kroner fordelt over 2022-24, er innvilga.

Tenk brannførebygging

- Røykforgiftning er den største årsaka til dødsfall i brannar. Difor er det lurt å ha tenkt gjennom kva ein skal gjere og korleis ein skal kome seg ut om det byrjar å brenne, fortel leiar for brannførebygging Bjørn Hroar Sortland i Bømlo brann og redning.

Til toppen