Aktuelt og kunngjeringar

Du bur i ein Av-og-til-kommune

I 2017 inngjekk Bømlo kommune ein samarbeidsavtale med alkovettorganisasjonen Av-og-til. Av-og-til tilbyr ein førebyggingsmetode som me i kommunen tilpassar etter våre behov, ønskjer og idéar. 

- God plass å vera

- Det er alltid ein god dag når eg får kome hit. Ein nøgd og fast brukar av aktivitetstilbodet Nyving koste seg med kaffi og kaker saman med ordførar Sammy Olsen og mange andre på den offisielle nyopninga fredag føremiddag.

Har du ei verksemd som tilbyr solarium?

Bømlo kommune, i samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), vil gjennomføre ei tilsynskampanje retta mot solarium i mars 2022.

Førebygging av legionellasmitte i heimen

Faren for å bli smitta av legionellabakterier er liten. Du kan sjølv gjera enkle tiltak for å redusera faren ytterlegare.

Til toppen